13 April: GVV’63 Slaatjesactie

150 150 GVV'63

Al een aantal jaren organiseren we met de jeugdleden (JO7 t/m JO19) van GVV’63 een succesvolle slaatjesactie. Ook dit jaar gaan we dat weer doen, op vrijdag 13 april. Het geld dat we hiermee ophalen gebruiken we weer voor onze jeugdactiviteiten.

Op 13 april worden overdag door vrijwilligers de slaatjes klaargemaakt. Vanaf 18.00 uur worden deze verkocht. We hopen om 20.00 uur weer klaar te zijn.

Deze week krijgen onze jeugdleden een briefje mee. Hierop kun je aangeven of je wil meehelpen met het verkopen. Natuurlijk zijn we ook op zoek naar ouders die willen rijden om de slaatjes te verkopen. Na afloop krijgen de kinderen iets te drinken en wat lekkers.

Graag het briefje uiterlijk 24 maart weer inleveren bij je trainer/leider of bij Wendy Smit (Keppelenkamp 18, Gameren).

met vriendelijke groet,

Slaatjesactie Jeugdorganisatie GVV’63