Algemene Ledenvergadering: 8 september

150 150 GVV'63

Beste Leden,

Ondanks dat de zomervakantie nog in volle gang is, is er al een ledenvergadering ingepland voor het komende seizoen. Noteer alvast in de agenda: vrijdag 8 september.

Een belangrijk agendapunt tijdens de ledenvergadering zal zijn GVV’63 Visie Op Morgen. Hierbij zal een toelichting worden gegeven op een aantal toekomstige bouwactiviteiten op ons complex. Zoals de nieuwbouw van extra kleedkamers, de renovatie van de huidige kleedkamers en het vervangen van het dak.

Dit zijn belangrijke ontwikkelingen voor onze vereniging. Wij hopen dan ook op een grote opkomst en betrokkenheid van onze leden.

Maar eerst een fijne zomervakantie toegewenst! We hopen iedereen weer gezond te verwelkomen in augustus.

Bestuur GVV’63