Beleid GVV’63

150 150 GVV'63

Beleid GVV’63

Het zal niemand ontgaan zijn dat er op vele vlakken binnen onze vereniging wordt gewerkt aan professionalisering en optimalisatie van de organisatie. In het kader daarvan is er een beleidsplan gepresenteerd (in januari 2017). Dit was de basis voor het verder uitwerken/beschrijven van beleidsmatige onderwerpen.

Algemeen beleidsplan GVV’63

Hierbij moet je denken aan een jeugdbeleidsplan (wordt ingevoerd vanaf en voor het seizoen 2018/2019), hetgeen inmiddels aan het begin van seizoen 2017-2018 aan alle jeugdtrainers is gepresenteerd. Dit plan is vooralsnog in samenvatting beschikbaar; het volledige jeugdbeleidsplan zal beschikbaar komen zodra de taakverdelingen zijn ingevuld.

Samenvatting Technisch Jeugdbeleidsplan GVV’63

Verder zijn er huisregels opgesteld, welke middels de sheet Flyer Normen en Waarden worden gepresenteerd.

Flyer NormenWaarden GVV63

Het seniorenbeleidsplan is nog in de maak en zal hier later worden gepubliceerd.

Met het opstellen van deze documenten zijn de kaders gesteld voor het doorgroeien naar een hoger niveau qua organisatie, waarbij met name de jeugd op waarde wordt geschat omdat hier steeds de basis voor de toekomst moet worden gelegd. Met name het jeugdbeleid is de laatste 2 jaren door een gedreven en positieve inzet enorm ontwikkeld.

Na het opstellen van de documenten is er hard gewerkt aan het uitbouwen van het draagvlak, omdat beleid in beweging moet blijven.

Vanuit het bestuur en door ondersteuning van al onze vrijwilligers werken we zo met elkaar aan het vooruit helpen van onze vereniging, met als voornaamste doel dat ieder lid met plezier en enthousiasme bij de club betrokken is.

Bestuur GVV’63