Bestuursmededeling

150 150 GVV'63

Beste leden,

Wij zijn verheugd dat we kunnen mededelen dat we Dennis van der Kaa bereid hebben gevonden om toe te treden tot het bestuur van GVV’63.  Dennis wordt als bestuurslid verantwoordelijk voor het kantinebeheer. Vanaf heden is Dennis op ad interim basis bestuurslid van GVV’63. Tijdens de komende Algemene Ledenvergadering (vrijdag 20 september) is hij verkiesbaar. Wij wensen Dennis veel succes!

Bestuur GVV’63