Bestuursmededeling!

1024 640 GVV'63

Beste lezer(es),
Middels dit bericht wil ik u namens het bestuur informeren over het navolgende. Na uitgebreid overleg is het bestuur tot de conclusie gekomen, dat, als gevolg
van diverse oorzaken, de prestaties van het 1e en 2e elftal achterblijven bij de verwachtingen. Teneinde te trachten om onze doelstelling (handhaving in de 3e klasse) te realiseren, hebben wij dan ook besloten om met ingang van heden de heer Grondman als trainer van zijn taken te ontheffen en het contract te beëindigen.We zullen op korte termijn op zoek gaan naar een opvolger. Totdat een andere trainer is gevonden, zal tot aan de winterstop Gilberto Smit
ad interim optreden als trainer/coach van het 1e elftal en de trainingen leiden van de gehele selectie, waarbij hij zal worden geassisteerd en waar nodig ondersteund door Gijs van de Maas.

Namens het bestuur, John Biesheuvel