Gebruik kunstgrasveld

150 150 GVV'63

De afgelopen dagen is er in de media een discussie ontstaan over het gebruik van kunstgrasvelden. Dit naar aanleiding van een uitzending van Zembla. Hierin werd gesteld dat er mogelijk gezondheidsrisico’s zijn verbonden aan het sporten op kunstgrasvelden met rubberen korrels.

De gezondheid van onze leden is voor ons zeer belangrijk. Daarom volgen wij deze discussie nauwlettend. Hierbij kijken wij naar wat de KNVB verstandig acht.

De KNVB vertrouwt op de expertise en onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat is het kennisinstituut dat in opdracht van de overheid zich ontfermt over de volksgezondheid in Nederland. Het RIVM heeft op basis van meerdere onderzoeken vastgesteld dat er bij het sporten op met rubberkorrels ingestrooide kunstgrasvelden geen gezondheidsrisico is te verwachten.

Dit standpunt is ook ingenomen door de GGD.

Hierbij een link naar informatie van de KNVB:
http://www.knvb.nl/nieuws/organisatie/berichten/20742/kunstgras-en-rubbergranulaat-vragen-en-antwoorden

GVV’63 zal daarom vooralsnog het kunstgrasveld blijven gebruiken. Mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn dan wordt u natuurlijk tijdig geïnformeerd.

Bestuur GVV’63