Grote Verloting GVV’63

150 150 GVV'63

De boekjes voor de Grote Verloting zijn inmiddels uitgedeeld. Er zijn tal van mooie prijzen te winnen! Wij hopen dat het iedereen lukt om 20 loten te verkopen. Voor onze vereniging zijn dit belangrijke inkomsten, dus doe je best!

Graag uiterlijk 30 maart weer inleveren in de bestuurskamer of achter de bar.

Bedankt voor jullie medewerking!