Kunstgrasveld ter info:

150 150 GVV'63

Voetbalvereniging GVV’63 wil de leden en omwonenden informeren over het gebruik van het kunstgrasveld.

Enkele jaren geleden is er op het sportcomplex van GVV’63 een kunstgrasveld aangelegd. Dit kunstgrasveld is door de Gemeente Zaltbommel betaald uit de pot Bovenwijkse Voorzieningen.

Dit veld heeft twee bestemmingen. Het wordt gebruikt voor trainingen en wedstrijden van GVV’63. Daarnaast heeft de Gemeente Zaltbommel gesteld dat het kunstgrasveld openbaar moet zijn als trapveldje voor met name de jeugd uit Gameren en Nieuwaal.

In de afgelopen jaren hebben wij geconstateerd dat het openbare karakter van het kunstgrasveld voor steeds meer kosten en overlast zorgt:

– ondanks prullenbakken ligt het veld vaak vol met afval;
– kleine kinderen worden weggejaagd door ouderen van buiten Gameren en Nieuwaal;
– er is met scooters over het kunstgras heen gereden;
– er wordt tot 11 uur ‘s-avonds gevoetbald met een radio aan;
– er zijn kapotte bierflessen aangetroffen om en op het kunstgras;
– er wordt met open vuur gespeeld op ons complex;
– er zitten schroeivlekken van sigaretten in het kunstgras;
– er wordt ook gevoetbald op pas ingezaaide andere velden;
– er is al voor duizenden euro’s vernield op ons sportcomplex;

vernieling 1

Ondanks dat de overlast voortkomt uit het openbare karakter heeft GVV’63 getracht de overlast aan te pakken. Voetbalvereniging GVV’63 heeft borden opgehangen met betrekking tot de spelregels van het gebruik van het kunstgrasveld. Het is de bedoeling dat dit veld met name gebruikt wordt (m.u.v. van de zondag) door de jeugd uit Gameren en Nieuwaal (tot en met 16 jaar).

Door voetbalvereniging GVV’63 is al diverse keren de politie gebeld. Er is overleg geweest met de Gemeente Zalbommel. Door de vernielingen en het overtreden van de regels is het sportcomplex al diverse keren afgesloten geweest. Wat heel spijtig is voor de goedwillende jeugd uit Gameren en Nieuwaal, die lekker een potje wil voetballen.

Wij realiseren ons dat het bovenstaande vervelend kan zijn voor de omwonenden. Het is ook vervelend voor onze leden, want de vernielingen zijn tot op heden door de vereniging GVV’63 (leden) betaald.

Alle overlast die wordt veroorzaakt heeft te maken met het openbaar stellen van het kunstgrasveld. Het is voor de vrijwilligers van onze voetbalvereniging onmogelijk om de hele zomer voor politieagent te spelen op het sportcomplex. Daarnaast is het openbare karakter ook niet de verantwoordelijkheid van GVV’63. Daarom verzoeken wij degenen die geconfronteerd worden met overlast, contact op te nemen met de Gemeente Zaltbommel of de Politie.

Bestuur GVV’63

vernieling 2

vernieling 3