Kunstgrasveld

150 150 GVV'63

Beste lezer(es),

Onlangs is er een persbericht door de KNVB uitgebracht betreffende de problematiek rondom de gebruikte granulaatkorrels in het kunstgrasveld, waarvan wij u hierbij op de hoogte brengen zoals beloofd.

Teneinde zoveel mogelijk zekerheid te krijgen omtrent de kwaliteit en samenstelling van de gebruikte granulaatkorrels in ons kunstgrasveld, hebben wij gemeend om, naast het reeds lopende onderzoek van het RIVM, een extra onderzoek in te laten stellen door een onafhankelijke organisatie.

Van het resultaat van dit extra onderzoek zullen wij u uiteraard op de hoogte brengen. Zolang er nog geen resultaten bekend zijn van het onderzoek van het RIVM alsook ons eigen onderzoek, zien wij dan ook geen reden om ons eerder ingenomen standpunt ten aanzien van het gebruik van het kunstgrasveld te wijzigen.

Namens het bestuur

John Biesheuvel