Ledenvergadering GVV’63: 11 September

150 150 GVV'63

Beste leden van GVV’63,

Hierbij alvast een vooraankondiging voor de Algemene Ledenvergadering.

Noteer alvast in uw agenda: deze vindt plaats op vrijdag 11 september.
De uitnodiging en agenda volgen later.

Fijne vakantie!

Bestuur GVV’63