NIEUW BESTUURSLID: ANGELA VAN WILLEGEN

626 417 GVV'63

Beste leden,

Wij willen jullie op de hoogte stellen dat Angela van Willegen tot het bestuur van GVV’63 wil toetreden en de taak van penningmeester van GVV’63 wil oppakken. Deze taak is nu belegd bij William van den Oever. William neemt na de ledenvergadering afscheid als bestuurslid. In de periode tot medio september zal hij zijn taken overdragen aan Angela.

Angela gaat dus nu al aan de slag als ad interim bestuurslid en is verkiesbaar op de eerstvolgende ledenvergadering. Angela is oud-speelster van GVV’63 VR1 en ook veelvuldig als voetbalmoeder op ons complex te vinden.

Wij wensen Angela veel succes en plezier. William alvast bedankt voor al je inzet!

Bestuur GVV’63