Privacyverklaring GVV’63

150 150 GVV'63

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze nieuwe privacywet, internationaal de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd, geldt in de hele Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens. Ook onze voetbalvereniging heeft hier mee te maken.

Binnen GVV’63 gelden duidelijke regels betreffende het verwerken van persoonsgegevens. Deze zijn de afgelopen maanden nogmaals tegen het licht gehouden en dit heeft geresulteerd in de Privacyverklaring voetbalvereniging GVV’63.

Deze privacyverklaring is ook opgenomen als document onder de rubriek: Leden/Downloads. Hierdoor kunt u deze verklaring altijd raadplegen.

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u deze sturen naar het e-mailadres gvv63verslag@gmail.com