Update kunstgrasveld

150 150 GVV'63

Naar aanleiding van de berichtgeving omtrent het openbare kunstgrasveld, is er overleg geweest tussen voetbalvereniging GVV’63 en de Gemeente Zaltbommel.

Uit dit gesprek is het volgende naar voren gekomen en zullen voor nu de volgende maatregelen worden genomen:

1) Handhaving van de opening- en sluitingstijd door een extern beveiligingsbedrijf dat wordt ingeschakeld door de Gemeente Zaltbommel. Opening 09.00 / 10.00 uur, sluiting 20.00 uur.

2) Sluiten van het complex op zondag.

3) Bij overtredingen zal er door de handhavers (politie en boa’s) ingezet worden op verbaliseren i.p.v. waarschuwen.

Voorgenoemde maatregelen gaan in op maandag 10 juli en zullen duren tot dinsdag 22 augustus a.s..

Wij vinden het spijtig dat deze maatregelen nodig zijn. Een aantal raddraaiers verpesten het op deze manier voor anderen. Echter wij hebben begrip voor de maatregelen die door de Gemeente Zalbommel zijn genomen. Het mag niet zo zijn dat onze vereniging de dupe wordt van dit wangedrag.

Bestuur GVV’63