Veldindelingen trainingen

150 150 GVV'63

Hierbij een overzicht van de veldindelingen voor de trainingsavonden.

Veldindeling (seizoen 2019-2020) VTON

Tevens is hierin het slechtweerschema opgenomen. Uiteraard wordt het tijding gecommuniceerd als het slechtweerschema gehanteerd wordt.

Mocht je dit schema tijdens het seizoen willen raadplegen, dan is dit te vinden onder Leden/Downloads.