GVV’63 Lid van Verdienste

1024 1024 GVV'63

Beste GVV-ers

Op woensdag 13 december zijn tijdens een mooie avond een groot aantal topvrijwilligers van GVV’63 benoemd tot Lid van Verdienste.

Tot op heden kenden wij binnen GVV’63 alleen de twee eretitels Erevoorzitter en Erelid. Deze titels zijn voorbehouden voor vrijwilligers die gedurende een lange periode extreem veel werk voor GVV’63 hebben verricht. De buitencategorie om in wielertermen te spreken.

Bij GVV’63 hebben we vier ereleden: Maarten Janssens, Cor van Bruchem, Kees van Tuyl en Bartje Bambacht – Verhoeks.

Als vereniging gaan we tijdens ons 60 jarige jubileumjaar er een derde eretitel aan toevoegen: GVV’63 Lid van Verdienste.

En daarin zijn we ambitieus. We willen in ons jubileumjaar recht doen aan de zestig jarige geschiedenis van GVV’63. Hierbij duiken we ook in het verleden en gaan we deze eretitel ook toekennen aan vrijwilligers die al langere tijd geleden actief waren.

Voor enkele leden is dit een postuum eerbetoon zijn. Maar ere wie ere toekomt.

Het enkele feit dat iemand vrijwilligerswerk doet is geen reden om iemand te benoemen als lid van verdienste. Echter een jarenlange inzet van (extra) werkzaamheden door een lid van GVV’63 kan een reden zijn om zo’n persoon voor te dragen als lid van verdienste.

Uiteraard is alle hulp van vrijwilligers voor de vereniging welkom. Dit neemt niet weg dat er verschillen in inzet, zwaarte van de functie, meerwaarde en uitstraling voor de vereniging zijn.

Ook deze zaken zijn meegenomen bij de afweging om iemand voor te dragen als lid van verdienste. Om in aanmerking te komen voor een lidmaatschap van verdienste moet een lid van GVV’63 aanwijsbaar veel inzet getoond te hebben binnen GVV’63 om voor de vereniging belangrijke zaken gerealiseerd te krijgen.

Binnen de vereniging heeft een commissie een lijst samengesteld van personen die in aanmerking komen voor deze titel. Dit is gebeurd aan de hand van de volgende criteria:

Een Lid van Verdienste moet:

-Lid zijn / zijn geweest van GVV’63
-Minimaal 10 jaar actief zijn als onbezoldigd vrijwilliger en/of bestuurslid
-Actief  zijn geweest in diverse groepen, commissies of technische staffuncties
-Geen huidig bestuurslid zijn

Hierbij is ook de inzet, de zwaarte van de functie en de meerwaarde en uitstraling voor de vereniging van belang.

Dit betreffen nu 47 personen in een tijdsbestek van 60 jaar. Maar we pretenderen niet dat we compleet zijn. Door terug te gaan in het verleden, nemen we het risico dat we mensen vergeten. Maar dit is een aftrap en geen eindsignaal Wij hebben in oktober een oproep gedaan om namen aan te dragen. En zo’n voordracht blijft in de toekomst ook altijd nog mogelijk Want ere wie ere toekomt.

De onderstaande personen zijn (postuum) benoemd tot Lid van Verdienste:

Jan Blanken
Jan Jonkers
Wim Jonkers
Marinus de Keyzer
Willem van Trigt
Henk de Kloe
Giel van der Wal
Rien van Malsen
Leen van de Werken (Senior)
Catharinus Donker
Wim van der Ley
Leen van de Werken (junior)
Aart Blanken
Goof Blanken
Jan van Willegen
Jan Bambacht
Sijke den Tek
Henk Blom
Marc Koster
Henk van Tuijl
Harry Jonkers
Jaap van der Kaa
Liesbeth van der Kaa
Bert van Ballegooijen
Jan van de Werken
Paul van Steenbergen
Kees van Leeuwen
Gert van Bruchem
Gerard Bambacht
Aldert Vink
John Biesheuvel
Wim van Driel
Henk van Hemert
Ton van Doesburg
Ans van Doesburg
Han Nell
Nicolina Blom
Wim van Dalen
Theo Fraaije
Gijs van Tuijl
Gilberto Smit
Kees van Wijk
Jan Willem van Steenbergen
Raoul van den Oever
Rik van Dijk
Dennis van der Kaa
Cees van Willegen