NIEUWE ERETITEL: GVV’63 LID VAN VERDIENSTE

628 356 GVV'63

Beste GVV-ers,

Tot op heden kennen wij binnen GVV’63 alleen de twee eretitels Erevoorzitter en Erelid. Deze titels zijn voorbehouden voor vrijwilligers die gedurende een lange periode extreem veel werk voor GVV’63 hebben verricht.

Als vereniging gaan we in ons jubileumjaar er een derde eretitel aan toevoegen: GVV’63 Lid van Verdienste.

En daarin zijn we ambitieus. We willen in ons jubileumjaar recht doen aan de zestig jarige geschiedenis van GVV’63. Hierbij duiken we ook in het verleden en gaan we deze eretitel ook toekennen aan vrijwilligers die al langere tijd geleden actief waren. Voor enkele leden zal dit een postuum eerbetoon zijn. Maar ere wie ere toekomt. In het najaar wordt er een avond georganiseerd om de Leden van Verdienste (postuum) te huldigen.

Binnen de vereniging heeft een commissie, aan de hand van de onderstaande criteria, een lijst samengesteld van personen die in aanmerking komen voor deze titel. Dit betreffen ongeveer 40 personen in een tijdsbestek van 60 jaar. Maar we pretenderen niet dat we compleet zijn. Daarom verzoeken we al onze leden om namen aan te dragen van personen die hiervoor in aanmerking kunnen komen. Zo’n voordracht blijft ook in de toekomst altijd mogelijk.

Je kunt tot en met 10 november namen doorgeven per e-mail, naar het volgende emailadres  gvv63verslag@gmail.com

 

Leden van verdienste

Het enkele feit dat iemand vrijwilligerswerk doet is geen reden om iemand voor te stellen als lid van verdienste. Echter een jarenlange inzet van (extra) werkzaamheden door een lid van GVV’63 kan een reden zijn om zo’n persoon voor te dragen als lid van verdienste.

Uiteraard is alle hulp van vrijwilligers voor de vereniging welkom. Dit neemt niet weg dat er verschillen in inzet, zwaarte van de functie, meerwaarde en uitstraling voor de vereniging zijn.

Ook deze zaken dienen te worden meegenomen bij de afweging om iemand voor te stellen als lid van verdienste. Om in aanmerking te komen voor een lidmaatschap van verdienste moet een lid van GVV’63 aanwijsbaar veel inzet getoond te hebben binnen GVV’63 om voor de vereniging belangrijke zaken gerealiseerd te krijgen.

Leden van verdienste worden niet vrijgesteld van contributie maar krijgen wel een prominente plek op de website en in de kantine van GVV’63.

Een Lid van Verdienste moet:

  • Lid zijn / zijn geweest van GVV’63
  • Minimaal 10 jaar actief zijn als onbezoldigd vrijwilliger en/of bestuurslid
  • Actief (te) zijn (geweest) in diverse groepen, commissies of technische staffunctie
  • Geen huidig bestuurslid zijn
  • Hierbij is ook de inzet, zwaarte van de functie, meerwaarde en uitstraling voor de vereniging van belang.