ROOKBELEID

800 400 GVV'63

Graag informeren wij vanuit het bestuur inzake een aanstaande wijziging in het rookbeleid.

De KNVB stelt onderstaand doel:

In samenwerking met NOC*NSF en de Rookvrije Generatie heeft de KNVB als doel gesteld dat in 2025 alle voetbalverenigingen rookvrij zijn, ook in de buitenruimtes.

Een voetbalvereniging is een belangrijke plek waar kinderen en volwassenen elkaar ontmoeten, elkaar aanmoedigen en van elkaar leren. En goed voorbeeld, doet goed volgen. De KNVB is sinds 2017 partner van de beweging ‘Rookvrije Generatie’. Het goede voorbeeld, binnen en buiten de lijnen, is daarbij van groot belang. Want zien roken, doet roken.

In een rookvrije omgeving komen kinderen niet in de verleiding om te gaan roken en wordt meeroken voorkomen. Zo beschermen we kinderen en zorgen we dat zij rookvrij opgroeien. Een rookvrije sportclub draagt bij aan een Rookvrije Generatie. Ook maatregelen die stapsgewijs worden ingevoerd, zoals niet roken bij de jeugdwedstrijden, kunnen al een groot verschil maken.

Wij staan als bestuur volledig achter de richting die door de KNVB wordt uitgedragen. Dat betekent dat er per 1 januari 2025 nergens meer op het clubterrein van GVV’63 gerookt mag worden.

Om dit te bereiken willen we dit nu reeds onder de aandacht brengen. Wij overwegen te voorzien in een rookmogelijkheid buiten ons complex, op de parkeerplaats, dus vóór de entree (kassa-hokje) van onze club.

We hebben met elkaar nog zo’n 1,5 jaar de tijd om dit doel te overzien en te bereiken.

Wij beraden ons momenteel over eventuele tussenstappen, maar het lijkt ons van belang het doel en de timing alvast duidelijk te communiceren. Mocht je ideeën of suggesties hebben, hoe te komen tot een rookvrij complex, dan horen we dat graag!

Met een sportieve groet,

Namens bestuur GVV’63.