Mededeling Bestuursfuncties

150 150 GVV'63

Beste leden,

Onze bestuursleden Gert van Bruchem en Han Nell hebben aangegeven dat ze na de volgende Algemene Ledenvergadering (medio september) gaan stoppen als bestuurslid.

Gert is de laatste vier seizoenen verantwoordelijk geweest voor de Technische Commissie Senioren. En we kunnen concluderen dat er een mooie basis staat om de komende seizoenen op voort te borduren. De jaren daarvoor heeft Gert tal van vrijwilligerstaken verricht bij GVV’63: trainer, leider, lid van de activiteitencommissie, lid van de jubileumcommissie, lid van de jeugdcommissie etc. Kortom teveel om op te noemen. Gert heeft aangegeven dat hij graag even geen verplichtingen heeft. En dat snappen wij na al deze jaren. Wij willen Gert hartelijk bedanken voor zijn werkzaamheden!

Han was de afgelopen jaren actief als bestuurslid Onderhoud. Daarnaast is Han ook al een aantal jaren de grote roerganger achter de onderhoudsploeg van GVV’63. Han heeft aangegeven dat hij liever bezig is op de velden dan met vergaderen. Gelukkig blijft Han volgend seizoen wel actief in de onderhoudsploeg. Wij willen Han hartelijk bedanken voor zijn werkzaamheden als bestuurslid!

Waar mensen stoppen, starten weer nieuwe mensen. Inmiddels hebben we voor de Technische Commissie Senioren al een opvolger gevonden. De bestuursfunctie Onderhoud is vacant. Heb je interesse meld je dan bij één van de bestuursleden.

Bestuur GVV’63