Mededeling voorzitterschap

150 150 GVV'63

Beste leden (en ouders),

Zoals jullie allemaal weten en kunnen zien, is en wordt er momenteel hard gewerkt aan de uitbreiding en modernisering van ons complex om zo onze vereniging “toekomstproof” te maken. De afgelopen jaren zijn wij er met zijn allen in geslaagd een stabiele vereniging te ontwikkelen, hetgeen onder andere leidt tot een gestage groei van het aantal leden.

Nu hiervoor een stevige basis is gelegd, heeft onze voorzitter John Biesheuvel, na in totaal 14 seizoenen deze functie te hebben bekleed, besloten dat het moment is gekomen om de voorzittershamer door te geven. Daarom zijn wij op zoek naar de man/vrouw die de functie van John als voorzitter met ingang van het komende seizoen wil overnemen. Lijkt het je leuk om mee te helpen aan de verdere ontwikkeling van onze vereniging? Meld je dan bij één van de bestuursleden. We zien je graag komen!

Overigens heeft John kenbaar gemaakt deel uit te willen blijven maken van het bestuur. Hij zal de positie van Gert van Bruchem overnemen bij de TC Senioren, die besloten heeft om na 30 jaar als vrijwilliger diverse functies te hebben uitgevoerd, voorlopig even de luwte op te zoeken.

Uiteraard willen wij John Biesheuvel enorm bedanken voor alle jaren dat hij voorzitter is geweest. In deze jaren heeft hij vele uren besteed aan onze vereniging. Wij wensen hem succes in zijn nieuwe functie.

Bestuur GVV63.